Op boekingen via UplandParcs zijn de volgende Annuleringsvoorwaarden van toepassing:

 1. Binnen het wettelijke herroepingsrecht (“Wet kopen op afstand”) vallen boekingen zoals die via UplandParcs tot stand komen, onder de uitzonderingen bedenktijd. (Artikel 6:230p) en komen dus niet in aanmerking voor een herroepingsrecht (‘bedenktijd’) van 14 dagen.
 2. De Huurder is gerechtigd een boeking schriftelijk te annuleren tegen voldoening van de volgende annuleringskosten:
  • bij annulering tot de 35ste dag voor de dag van aankomst: 30% van de huursom;
  • bij annulering vanaf de 35ste dag tot de 28ste dag voor de dag van aankomst: 60% van de huursom;
  • bij annulering vanaf de 28ste dag voor de dag van aankomst tot de dag van aankomst: 90% van de huursom;
  • bij annulering op de dag van aankomst of later: de volledige huursom.
 3. Het annuleren van een boeking door de huurder geldt ook als annulering voor medehuurder(s)
 4. Een verzoek tot annulering van de boekingsovereenkomst als bedoeld in dit artikel dient schriftelijk te worden gericht aan UplandParcs. Betalingsgegevens (IBAN bankrekeningnummer en tenaamstelling) dienen onderdeel van dit verzoek te zijn.
 5. Annuleringskosten zullen in eerste instantie met het reeds aan UplandParcs betaalde gedeelte van de huursom worden verrekend. Indien dit niet toereikend is, dient het restant alsnog door de huurder te worden voldaan. UplandParcs zal eventuele teveel ontvangen betalingen binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek tot annulering, terugbetalen op de in het verzoek tot annulering vermelde bankrekening.

V1.0 - 3 juli 2018, JVB